Biosfärum

Vår vision är att skapa en mötesplats för

hållbar utveckling i praktiken

Gröna Kunskapshuset

Östa byväg

74045, Tärnsjö

 

Tel : 070 231 56 45

E-mail: ingabritt.persson@gkh.se